سبد خرید شما خالی است.

نتایج سیستم ها

سیستم خرید کوتاهمدت و بلندمدت

این سیستم بطور پیشفرض بر روی سیگنال های بلندمدت متمرکز شده است اما در قسمت تنظیمات می توانید سیگنال های کوتاهمدت و حتی هشدارهای قبل از افت قیمت را مشاهده نماییددقت کنید در زمان هشدارهای خرید یا فروش در هنگامی که روند وجود ندارد اندیکاتور واگرایی مک دی فاقد هیستوگرام و یا میله های خیلی کوتاه می باشند اما با شروع روند میله ها بزرگ می شوند در بالا بعد از هشدار خرید در یک مرحله دیگر هشدار خرید واگرایی صادر شده است و هنوز هشدار فروش صادر نشده است.

سیگنال های فایرا

 

نتایج سیستم هشدار 2 بازاردی جی

دقت کنید سیگنال ها چگونه همراه با روند دقیق صاد شده اند و حتی قبل از افت قیمت هشدار خروج صادر شده است و دو خط آخر هم حمایت و مقاومت را نشان می دهند و پهنای زرد رنگ نمودار در آخر این را می رساند که قیمت به سمت خط آبی یعنی مقاومت متمایل است .

سیستم هشدار 3 بازاردی جی

سیستم هشدار 4 بازاردی جی

اگر دقت کنید در این سیستم حتی یک مورد سیگنال اشتباه یا ضررده وجود ندارد علاوه برآن مشاهده می نمایید که چگونه قیمت در محدوده کانال دقیق عمل می کند

سیستم هشدار 5 بازاردی جی

سیستم هشدار 7 بازاردی جی

در این سیستم علاوه بر نمایش سیگنال های کوتاهمدت و بلندمدت همزمان خط نقطه چین پیش بینی روند را می توانید مشاهده نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.